12mm, khổ 1mx30m, Vật Tư Ngành Nước Giá Sỉ - Thuý Đạt 0932666222, www.thuydat.com"/> 12mm, khổ 1mx30m">
12mm, khổ 1mx30m">