Kích thước chuẩn của ống nước?

25/03/2023
Kích thước chuẩn của ống nước?

Kích thước chuẩn của ống nước phụ thuộc vào loại ống và tiêu chuẩn sản xuất được áp dụng trong từng quốc gia hoặc khu vực. Dưới đây là một số kích thước chuẩn phổ biến của ống nước:

  • Ống PVC: có đường kính từ 20mm đến 630mm, với độ dày tường ống tương ứng từ 1.8mm đến 20.6mm.

  • Ống thép đúc mạ kẽm: có đường kính từ 6mm đến 2000mm, với độ dày tường ống tương ứng từ 1mm đến 50mm.

  • Ống PPR: có đường kính từ 20mm đến 160mm, với độ dày tường ống tương ứng từ 2mm đến 16.4mm.

  • Ống đồng: có đường kính từ 6mm đến 219mm, với độ dày tường ống tương ứng từ 0.5mm đến 10mm.

  • Ống PE: có đường kính từ 16mm đến 1200mm, với độ dày tường ống tương ứng từ 1.9mm đến 96.3mm.

Trước khi lắp đặt ống nước, cần kiểm tra kích thước và độ dày tường ống phù hợp với thiết kế và đảm bảo đủ sức chịu lực và chịu áp lực nước cần thiết.