Phụ kiện hdpe gồm những size nào

25/03/2023
Phụ kiện hdpe gồm những size nào

Phụ kiện HDPE (High-density polyethylene) là các phụ kiện được sử dụng để nối các ống HDPE với nhau hoặc nối với các thiết bị khác trong hệ thống đường ống. Các kích cỡ phụ kiện HDPE thường được thiết kế dựa trên đường kính ngoài (OD) của ống HDPE. Dưới đây là một số kích cỡ phổ biến của phụ kiện HDPE:

 • Kích cỡ 20mm
 • Kích cỡ 25mm
 • Kích cỡ 32mm
 • Kích cỡ 40mm
 • Kích cỡ 50mm
 • Kích cỡ 63mm
 • Kích cỡ 75mm
 • Kích cỡ 90mm
 • Kích cỡ 110mm
 • Kích cỡ 125mm
 • Kích cỡ 140mm
 • Kích cỡ 160mm
 • Kích cỡ 180mm
 • Kích cỡ 200mm
 • Kích cỡ 225mm
 • Kích cỡ 250mm
 • Kích cỡ 280mm
 • Kích cỡ 315mm
 • Kích cỡ 355mm
 • Kích cỡ 400mm

Lưu ý rằng các kích cỡ phụ kiện HDPE có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất và quy định của địa phương.